Czy przeglądy okresowe będą droższe?

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) również chce sięgnąć do kieszeni kierowców. Nie tylko drożejące paliwa, polisy OC ale teraz i droższe przeglądy okresowe naszych samochodów mogą stać się kolejnym obciążeniem. PISKP na swojej stronie opublikowała uzasadnienie podwyżki cen przeglądów.

 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zwróciła się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o uwzględnienie podwyżki cen usług świadczonych przez stacje kontroli pojazdów. MTBiGM obecnie pracuje nad zmianami w sprawie zakresu i sposobów przeprowadzania badań technicznych (z uwzględnieniem zmiany wzorówdokumentów) i PISKP chce wykorzystać okazję do wprowadzenia zmian do tabeli opłat.

Izba podkreśla, że tabela opłat nie zmieniła się od blisko 2004 roku i obowiązujące ceny nie odpowiadają kosztom jakie ponoszą przedsiębiorcy prowadzący okręgowe stacje kontroli pojazdów - nie uwzględniają choćby inflacji. Kolejnym argumentem jest również ostatnia podwyżka podatku VAT - OSKP musiały wziąć ją na siebie, gdyż rozporządzenie określa kwoty brutto za przeglądy. W związku z tym stacje tracą dodatkowo 1%.

Poniżej publikujemy najistotniejsze z punktu widzenia kierowcy stawki (obowiązujące i proponowane):

Nazwa usługi Obecna cena Cena po zmianie
 Badanie samochodu osobowego 99,00zł 150,00zł
 Badanie motocykla 63,00zł 100,00zł
 Badanie samochodu ciężarowego > 3,5t 150,00zł - 176,00zł 200,00zł - 250,00zł
 Badanie przyczepy 750kg - 10t 79,00zł - 100,00zł 100,00zł - 200,00zł 

Jak widać ceny wzrastają, choćby w przypadku samochodu osobowego, nawet o 50%! Czy na pewno proponowane stawki są rzetelnie wyliczone przez Izbę? Czy na pewno przez 8 ostatnich lat (nawet biorąc pod uwagę inflację i wzrost VAT) koszty prowadzenia stacji obsługi wzrosły aż o 50%?

Oczywiście to tylko propozycje - od rozpatrzenia wniosku, opracowania ewentualnych zmian i wprowadzenia ich w życie miną zapewne długie miesiące. Nie zmienia to jednak faktu, że Izba - zrzeszająca blisko 330 okręgowych stacji kontroli pojazdów - zainicjowała proces dążenia do podwyżek.

Co myślicie o propozycji? Czy podwyżki są uzasadnione? Czy ich wysokośc jest na pewno dobrze dopasowana?

źródło zdjęcia: http://polmozbyt.szczecin.pl

  • Oceń artykuł:
comments powered by Disqus